07225-295095   |   principalasc160@gmail.com

  |   Login   |   Contact


Students Merit List


१. गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थी : संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ उन्हाळी परीक्षेत महाविद्यालयाचे मेरीट आलेले विद्यार्थी :-


Sr. No. Student Year Merit
1 कु. राणी आसरे 2008-09 राज्यशास्त्रविषयातसुवर्णपदकविजेती वाड;मय स्नातक - (बी. ए.)
2 कु. अश्विनी आसरे 2010-11 वाड;मय स्नातक - (बी. ए.)तृतीय
3 पुष्पक शर्मा 2011-12 वाड;मय स्नातक – (बी. ए.)चवथा
4 कु. पल्लवी फुसे 2013-14 वाड;मय स्नातक - (बी. ए.)दहावी
5 तेजस आमले 2014-15 वाड;मय स्नातक -(बी. ए.)सातवा
6 कु. सुरभी कराळे 2015-16 वाड;मय स्नातक -(बी. ए.)सातवी
7 कु. अमृता पिंपळे 2019-20 वाड:मय स्नातक (बी. ए.) - द्वितीय
8 कु. पूजा ठाकरे 2019-20 वाड:मय स्नाताकोत्तर - तृतीय (एम.ए. -इतिहास )
9 कु. अमृता पिंपळे 2020-21 वाड:मय स्नाताकोत्तर-प्रथम (एम.ए. -इतिहास )
10 कु. प्रांजली जयासिंगपुरे 2021-22 वाड:मय स्नाताकोत्तर–आठवी (एम.ए. -इतिहास )