Executive Body


Sr.No. Name Designation
1 Shri. Arunbhau J. Adsad President
2 Shri. Jayprakshji G.Pol Vice-President
3 Shri. Sanjayji T.Rathi Vice-President
4 Shri. Ghanshyamji B. Meshram Secretary
5 Shri. Girishji P. Mundhada Joint Secretary
6 Dr. Laxmikantji L. Bhutada Joint Secretary
7 Shri. Pramodji S.Mundhada Treasurer
8 Dr. Ashokji P.Bhaiya Director
9 Shri. Chandrashekharji P.Rathi Director
10 Shri. Sureshji B. Mundhada Director
11 Shri. Ashokji P. Panpalia Director
12 Shri. Kishorrao H. Sakure Director
13 Shri. Subhashrao A. Deshmukh Director
14 Shri. Vilasrao V.Kadu Director
15 Shri. Omprakashji T.Rathi Director
16 Shri. Sureshrao M. Deshmukh Director
17 Sau. Kalpanatai A. Mundhada Director
18 Sau. Kalpanatai M. Wankani Director
19 Shri. Gopalbabu Bhoot Director